top of page

שורנס

תנאי שימוש 

עדכון אחרון: דצמבר 2019

מוקד טלפוני: 0733856535

 

ברוך הבא לשורנס בע"מ ("שורנס" או "אנחנו").  תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות האלו ("התנאים") מסדירים את היחסים שבין שורנס לבין המשתמשים, וקובעים את התנאים וההגבלות בהתאם להם מספקת שורנס את האתר שלה ("האתר"), התוכנה הקניינית שלה ("תוכנה"), האפליקציה הסלולרית שלה ("האפליקציה") ו/או את השירותים הזמינים באמצעות האתר, התוכנה או האפליקציה או המוצעים בכל דרך אחרת על-ידי שורנס, לרבות בשותפות יחד עם צדדים שלישיים, כגון סוכנויות וחברות ביטוח ("ספקי ביטוח"), לכל אדם ("משתמש", או "אתה") המשתמש באתר, בתוכנה או באפליקציה (יחדיו "השירותים").

 

השימוש בלשון זכר בתנאים אלו נעשה לשם הנוחות בלבד, האמור להלן על כל המשתמשים והמשתמשות בשירותי שורנס.

 

האפליקציה, האתר והשירותים המוצעים על ידי שורנס מופעלים ומתוחזקים על ידה. השירותים, וכן ההצהרות הכלולות בתנאים אלו, ניתנים על ידי שורנס ובאחריותה. 

 

אנו שומרים את הזכות לעדכן ולשנות תנאים אלה מעת לעת, ללא מתן הודעה או קבלת הסכמה ספציפית, לכן אנא בדוק דף זה לעיתים קרובות בכדי לראות האם ישנם עדכונים ושינויים. ייתכן שתתבקש לאשר תנאים אלו במועד ההתקנה או ההורדה של התוכנה ו/או האפליקציה. 

 

כאשר אתה עושה שימוש באתר ו/או בשירותים, אתה מסכים להיות כפוף לתנאים אלו, ולכל תנאי, מדיניות או נהלים אחרים, כפי שאלו עשויים להתעדכן ולהתפרסם באתר ו/או באפליקציה מעת לעת. אם אינך מסכים לאי אילו מהתנאים הכלולים בזאת, אל תשתמש בשירותים שלנו. כל עוד אינך מפסיק את השימוש בשירותים, תיחשב כאילו הסכמת לתנאים אלו.

 

זהו הסכם מחייב מבחינה משפטית, אנא קראו תנאים אלו בתשומת לב. מדיניות הפרטיות שלנו, המופיעה להלן, הנה חלק בלתי נפרד מתנאים אלו.

 

1. השירותים שלנו 

השירותים שלנו מספקים פלטפורמה דיגיטלית המציעה ניטור, מניעה והגנה למערכות ורשתות ביתיות. בקשר עם אספקת השירותים שלה, שורנס גם משתפת פעולה עם שירותי ביטוח סייבר ומספקת כלים, מוצרים ושירותים אחרים.

2. רישום

בכדי לקבל גישה לתכונות מסוימות באתר או באפליקציה, כמו התקנה והורדה של התוכנה ו/או האפליקציה, יתכן כי ותידרש קודם להירשם וליצור חשבון או להחזיק בפוליסת ביטוח של המבטח. במידה ותדרש להרשמה, לאחר ההרשמה לחשבון, תקבל חשבון  ייעודי ותתבקש לספק כתובת דואר אלקטרוני תקפה ולבחור סיסמא.

2.1. עליך לשמור על פרטי הגישה לחשבון שלך בסודיות מוחלטת. אינך רשאי לשתף את פרטי הגישה לחשבון שלך עם כל אדם אחר או צד שלישי. הנך גם מסכים שלא להשתמש בפרטי הגישה לחשבון של כל אדם או משתמש אחר, ולא לאפשר לכל אדם אחר להשתמש בפרטי הגישה שלך, ללא הסכמתנו מראש ובכתב.

2.2. אנא הודע לנו באופן מידי אם הנך חושד שנעשה שימוש או גישה בלתי מורשים לחשבון שלך. הנך אחראי לכל שימוש שנעשה בחשבון שלך. אתה אחראי ליידע משתמשים אחרים שיש להם גישה  למערכות הביתיות ולרשתות שלך, כי מערכות ורשתות אלו מנוטרות על ידי שורנס, וכי מידע אישי אודותיהם עשוי להיאסף על ידי שורנס במסגרת השירותים. 

3. שירותי שורנס וביטוח סייבר

3.1. משתמשים שהתקינו את האפליקציה ו/או המשתמשים בשירותים בשילוב עם שירותים הניתנים על ידי חברות ביטוח, כפופים לתנאים, למדיניות ולחובות נוספות כפי שקבעו חברות הביטוח, ובהתאם לאמור בפוליסת הביטוח של המשתמש, לרבות, בין היתר, בכל הנוגע לזכאות לשירותים מכוח הפוליסה, השתתפות עצמית, ועוד.

3.2. אם התקנת את האפליקציה במסגרת פוליסת ביטוח הניתנת על ידי חברת ביטוח, שים לב כי בנוסף לתנאים אלו, יחולו עליך תנאי הפוליסה הרלוונטית. בין היתר, אתה נדרש להתקין את האפליקציה על מנת להיות זכאי להטבות הניתנות במסגרת הפוליסה המותנות בשימוש בשירותי שורנס.

3.3. לאחר רכישת כיסוי ביטוח סייבר, המשתמש יקבל הודעת SMS המזמינה אותו להוריד את האפליקציה למכשיר ולהפעיל את השירות. לרשות המשתמש עומד גם מוקד שירות טלפוני, הזמין במספר:0733856535, לסיוע בהתקנת האפליקציה והפעלת השירות. על המשתמש להוריד את האפליקציה, להתחבר לרשת הביתית, להדליק ולחבר את כלל המכשירים האלקטרוניים לרשת הביתית ולפעול בהתאם להנחיות כפי שיופיעו באפליקציה. 

3.4. במידה והמשתמש קיבל הודעה אודות אירוע תקיפת סייבר מהבוט של שורנס, עליו לדווח על התקיפה באמצעות הצ'טבוט באפליקציה ו/או באמצעות פנייה טלפונית למוקד השירות, ולפעול בהתאם להנחיות שיקבל באפליקציה או במוקד השירות.  

3.5. על המשתמש לוודא שהאפליקציה תהא מותקנת על הטלפון החכם ולאפשר גישה, סריקה והשתלטות מרחוק על מכשירים אלקטרוניים שונים של המשתמש על ידי צוות התמיכה של שורנס, על מנת לעצור את תקיפת הסייבר, לנקות או לתקן את הרשת מנוזקות ולחקור את מקור התקיפה. 

3.6. שים לב, כי שירותי שורנס לא יחולו על משתמשים שנעשה שימוש חריג ברשת הביתית שלהם, לרבות:

3.6.1. כריית מטבעות קריפטוגרפיים;

3.6.2. פעילות עסקית מכל סוג שהוא.     

3.6.3. ביצוע עבודות של אבטחת מידע;

3.6.4. ביצוע פשעי מחשב לפי כל דין.

3.7. שורנס וחברת הביטוח פועלות כיישויות נפרדות. בשום מקרה שורנס לא תהא אחראית לפעולות או מחדלים של צדדים שלישיים כלשהם. 

4. התקפות סייבר, נוזקות וסיכונים נוספים 

4.1. בעוד אנו עושים כמיטב יכולתנו לוודא שהתוכנה והשירותים יזהו ויטפלו בהתקפות סייבר, איננו יכולים ואיננו מבטיחים שהתוכנה והשירותים יכולים למנוע, לעצור, למזער או לזהות את כל התקפות הסייבר, האיומים והנוזקות. לא תהיה לך כל טענה נגד שורנס בקשר עם כל חוסר הצלחה למנוע, לעצור, למזער או לזהות את כל התקפות הסייבר, האיומים והנוזקות.

4.2. בנוסף, עליך להיות מודע לכך שהשימוש באתר, באפליקציה, בשירותים ובתוכנה עשוי להיות קשור בסיכונים אחרים, אינהרנטיים לשימוש ברכיבי תוכנה ובתוכניות כאמור בקשר עם רשתות ביתיות, לרבות סיכונים הקשורים בתנועה נוספת, עומס רשתי, שימוש ברוחב פס, וכו'.

5. רישיון

5.1. בכפוף לעמידתך בתנאים אלו, שורנס מעניקה לך בזאת רישיון שימוש אחד, לא בלעדי, בלתי ניתן  להעברה, ניתן לביטול, מוגבל, כפוף לתשלום, בתוכנה, לשימושך האישי והלא מסחרי בלבד. 

5.2. בכדי לעשות כל שימוש מסחרי בשירותים, יהיה עליך לרכוש מנוי כדלהלן (1) באתר שלנו או בכל מקום אחר אותו תייעד שורנס מעת לעת; (2) בהסכם או הצעת מחיר כתובים בינך ובין שורנס.

5.3. הנך מאשר שהתוכנה והמסמכים הנלווים לה הנם רכושה הבלעדי של שורנס ושהבעלות עליהם תשאר בידי שורנס בכל עת. הנך גם מאשר שאין לך כל זכויות בתוכנה מלבד אלו שניתנו לך במפורש במסגרת תנאים אלו.

5.4. אינך רשאי להשתמש בתוכנה כולה או מקצתה לכל מטרה שהיא מלבד כפי שנאמר במפורש בתנאים אלו. כל שימוש בלתי מורשה באתר, בתוכנה או באפליקציה ללא הסכמתה מראש ובכתב של שורנס, אסור במפורש.

6.     שימושים אסורים

6.1. בקשר עם השימוש שלך בכל אחד מהשירותים, ומבלי להגביל כל התחייבות אחרת בהתאם לתנאים אלו או לדין החל, הנך מסכים לאמור להלן:

6.1.1. לא להעלות, לפרסם, להפיץ, לשלוח, להעביר או להעמיד לרשות אחרים בכל אופן אחר כל תוכן המהווה או הכולל הודעות חוזרות או כל צורה אחרת של תקשורת מסחרית או מטרידה, או תוכן הכולל נוזקות, לרבות תולעים או וירוסים או כל קוד בעל אופי הרסני. 

6.1.2. לא להתערב או לשבש את השירותים, השרתים או הרשתות המחוברים לאתר, לאפליקציה או לשירותים, לשלול את השירות, לפרוץ, לפצח, להנדס לאחור או להפריע בכל דרך אחרת שהיא לאתר, לתוכנה, לאפליקציה ו/או לשירותים בכל דרך שהיא, או לא לציית לדרישות, לנהלים, למדיניות או לתקנות של רשתות המחוברות לאתר או לשירותים;

6.2. הנך מסכים בזאת שלא: 

6.2.1. לשבש, להשבית, להכביד, לפגוע, לתקוף, לבדוק או לבחון את הפגיעות של התוכנה או השירותים, או להפריע להם בכל דרך אחרת; 

6.2.2. לפרוץ או לגרום לכשל של כל אחד מאמצעי האבטחה הכלולים בשירותים ובתוכנה; 

6.2.3. לנסות לעשות דה-קומפילציה, לפרק, להנדס מחדש או להנדס לאחור את התוכנה או ליצור או לנסות ליצור או להתיר, לאפשר, או לסייע לאחרים לחלץ את קוד המקור של התוכנה, או את המסגרת המבנית שלה בכל דרך אחרת; 

6.2.4. למכור מחדש, להעביר, להעניק רישיון משנה, לשעבד, לשכור, להשכיר או לשתף את זכויותיך תחת תנאים אלה;

6.2.5.   לשנות, לעדכן, לשכפל, לשעתק או להעתיק את התוכנה או כל חלק ממנה.

7. קניין רוחני

7.1. תכנים ומידע מסוימים המסופקים באתר, בתוכנה, באפליקציה ובשירותים ובאמצעותם, לרבות אך ללא הגבלה, הלוגו של שורנס, הסימן המסחרי, הגרפיקה, העיצובים, המידע, הטקסטים, התמונות, הנתונים, התוכנות, הקודים, האלגוריתמים והחומרים האחרים המוצגים, הזמינים, הקיימים או הנמצאים בבסיסו של האתר, האפליקציה או השירותים (להלן יחדיו, "תוכן שורנס"), הינם יצירה המוגנת בזכויות יוצרים, בפטנט, בסימן מסחרי ו/או בכל דרך אחרת של שורנס בלבד ומהווים את רכושה של שורנס, ואין לעשות בהם שימוש ללא הסכמה מפורשת בכתב מאיתנו. 

7.2. שורנס שומרת לעצמה את כל הזכויות, לרבות כל הזכויות לקניין הרוחני בתוכן שורנס. אינך רשאי לשכפל, להעתיק או לעשות שימוש חוזר בחלק כלשהו מתוכן שורנס ללא אישור מפורש ובכתב של החברה. 

8. אחריות 

8.1. המשתמש מסכים ומאשר כי האתר, התוכנה, האפליקציה, השירותים וכל תוכן הכלול בהם ניתנים "כפי שהם" (AS IS), "ככל שיהיו זמינים", ו"לרבות הליקויים שלהם", והסיכון שבשימוש בהם הוא של המשתמש בלבד, במידה המקסימלית המותרת על פי דין. שורנס אינה נושאת באחריות, מפורשת או משתמעת, מכל סוג שהוא, ביחס לאתר, לאפליקציה, לשירותים (לרבות כל תוכן, מידע, תוכנה), לרבות כל אחריות משתמעת ביחס להתאמה למטרה מסוימת, לסחירות, לבעלות, לאי-הפרה, לתוצאות, לדיוק, לשלמות, לנגישות, לתאימות, להתאמה, לאמינות, לזמינות, לעמידה במועד, לאיכות או להיעדרם של וירוסים. שורנס אינה מבטיחה או מתחייבת שהאתר, התוכנה, האפליקציה והשירותים יכולים לחסום או למנוע כל התקפת סייבר. במידה והגבלת האחריות כאמור בסעיף זה אינה תקפה מכוח הדין, התניה תחול במידה המקסימלית המותרת על פי דין בלבד.

8.2. במידה ואתה משתמש בשירותי שורנס במסגרת פוליסת ביטוח סייבר, הגבלת האחריות האמורה לעיל לא תחול עליך, ויחול עליך במקום הסדר האחריות הקבוע בפוליסת הביטוח.  

8.3. האחריות היחידה של שורנס והסעד היחיד לו המשתמש זכאי בקשר עם כל מחלוקת עם שורנס או כל טענה בקשר לשירותים (לרבות אך ללא הגבלה השימוש שלך באתר, בתוכנה, באפליקציה ובשירותים), תהיה הפסקת השימוש באתר, בתוכנה, באפליקציה ובשירותים. שורנס ושותפיה, והדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים, אלו הכפופים לה או הנציגים שלה, לא יישאו באחריות בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי, תוצאתי או פיצויים עונשיים הנובעים מהשימוש שלך או הסתמכותך על האתר, האפליקציה ו/או השירותים.  החרגות אלו בגין נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או פיצויים עונשיים כוללים, ללא הגבלה, נזקים בגין אבדן רווחים, נתונים שאבדו, פגיעה במוניטין, הפסקת עבודה, תקלות מיחשוביות או כל נזק או הפסד מסחרי אחר, גם אם שורנס קיבלה התראה בדבר האפשרות לנזק האמור, וללא תלות בסוג הסעד המבוקש בתביעה, בין אם הוא כספי או הצהרתי. מכיוון שישנם מדינות או תחומי שיפוט שאינם מאפשרים את החרגתה או הגבלתה של אחריות בגין נזקים תוצאתיים או מקריים, באותם מדינות או תחומי שיפוט, אחריותה של שורנס תוגבל במידה המותרת על פי דין. 

המשתמש מאשר ומסכים שללא ההחרגות וההגבלות לעיל על אחריותה, לא תוכל שורנס להציע את האתר, התוכנה, האפליקציה או השירותים

9. מדיניות פרטיות

9.1     פרטיותך חשובה לנו. אנא קרא מדיניות זו בעיון וודא כי האמור בה מקובל עליך. במידה ואינך מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו, עליך לחדול מכל שימוש בשירותי שורנס.

דגשים מרכזיים: 

  • אינך מחויב מכוח חוק לספק לנו מידע אישי כלשהו. שיתוף מידע אישי איתנו תלוי ברצונך ובהסכמתך. במידה ואתה משתמש בשירותי שורנס במסגרת פוליסת ביטוח סייבר, לא תוכל לקבל את ההטבות והכיסוי הקשורים בשימוש בשירותי שורנס במידה ואינך מסכים לאמור במדיניות פרטיות זו.

  • השירותים שלנו מיועדים למשתמשים מעל גיל 18. במידה ומחוברים לרשת הביתית שלך משתמשים מתחת לגיל 18, אתה מוסר בזאת את הסמכתך לחברה לאיסוף מידע אישי אודותיהם ולשימוש בו כאמור במדיניות זו.  

  • האפליקציה, האתר והשירותים המוצעים על ידי שורנס מופעלים ומתוחזקים על ידה. השירותים, וכן ההצהרות הכלולות בתנאים אלו, ניתנים על ידי שורנס ובאחריותה. 

  • בכדי לספק לך את השירותים באמצעות האתר והאפליקציה, שורנס אוספת ומעבדת מידע באופן שוטף, מכל המכשירים וההתקנים המרושתים, לרבות מערכות טלוויזיה, מחשבים, טלפונים, רמקולים חכמים, מקררים חכמים, וכו'.

  • באחריותך ליידע משתמשים נוספים, לרבות בני בית ואורחים, כי נאסף אודותיהם מידע מסוים במסגרת שירותי שורנס במידה והם מתחברים לרשת הביתית שלך. 

  • זכותך לעיין במידע האישי המעובד אודותיך. אתה יכול לבקש לעיין במידע זה, ובנסיבות מסוימות לבקש לשנות או למחוק אותו, בהתאם לחוק.

  • אנחנו לא מוכרים מידע אישי אודות המשתמשים שלנו לצדדים שלישיים. אנו מעבירים מידע אישי לצדדיםשלישיים רק במסגרת מתן השירותים למשתמשים שלנו, או בנסיבות מוגבלות המפורטות להלן. 

  • אם יש לך שאלות או בקשות בנוגע למידע אישי אודותיך, שלח לנו דוא"ל לכתובת: privacy@surance.io

שים לב, כי האתר והאפליקציה עשויים להכיל קישורים לאתרים ושירותים של צדדים שלישיים, אשר אינם כפופים למדיניות זו. עליך לעיין במדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים לפני שתמסור להם מידע אישי כלשהו.
 

9.2 המידע שאנו אוספים

9.2.1    על מנת לעשות שימוש בשירותי שורנס עליך להוריד את האפליקציה ולהירשם לחשבון בחברה. על מנת לעשות זאת עליך לספק מידע מסוים המזהה אותך באופן אישי, לדוגמא: שמך המלא, כתובת דואר האלקטרוני, מספר טלפון ועוד. זהו מידע שאתה מוסר ביודעין ובהסכמה על מנת להרשם לשירותים שלנו. 

9.2.2    אנו אוספים מידע מסוים כגון כתובת IP, דגם מכשיר, מערכת הפעלה ונתונים טכניים אחרים אשר מזהים את המכשירים המקושרים לרשת הביתית שלך. כמו כן אנו אוספים נתונים אודות השימוש ברשת הביתית שלך, במטרה לזהות אירועי תקיפות סייבר והתחברות בלתי מורשית לרשת. 9.2.3     במסגרת הגלישה באתר נאסף מידע מסוים בקשר עם השימוש באתר ובשירותים, לרבות התנהגות משתמשים באתר, עמודים שנצפו, שיתופים לרשתות חברתיות וכדומה. שורנס עשויה להסתייע בשירותיהם של צדדים שלישים בהקשר זה, לרבות Google Analytics.

9.2.4     כמו כן, במידה ובחרת להירשם לקבלת דיוור משורנס, כגון רישום לניוזלטר, אנו אוספים את המידע שמסרת במסגרתרישום זה. 

9.2.5     אנחנו לא אוספים או מעבדים ביודעין מידע אישי רגיש, כגון מידע על השתייכות דתית, צנעת הפרט, מידע רפואי, וכדומה. במידה ואתה סבור שמידע אישי רגיש הועבר אלינו בטעות, אנא הודיע לנו על כך מיד. 

9.2.6     אנו עשויים להשתמש בקבצי עוגיות (Cookie, קבצי טקסט קטנים המאוחסנים בדפדפן של המשתמש) וטכנולוגיות דומות אחרות לאיסוף נתונים סטטיסטיים או נתוני מיקום. בכל עת תוכל להגדיר את הדפדפן שלך כדי לחסום קבצים אלה או להגביל את הגישה לנתוני המיקום, אך חסימה זו עלולה למנוע מאיתנו לספק לך את השירותים או חלק מהם. טכנולוגיות אלה עוזרות לנו לעקוב אחר האופן שבו משתמשים עושים שימוש בשירותים שלנו, מניעת פגיעה באחרים ואוספות מידע סטטיסטי מצטבר.

9.3 שימושים שאנו עושים במידע

השימושים במידע שנאסף ייעשו רק על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין, וזאת למטרות הבאות:

9.3.1   כדי לספק לך את שירותיה של שורנס.

9.3.2   כדי לאפשר לך לעשות שימוש באתר ובשירותים ולשפר את חוויית המשתמש שלך.

9.3.3   לשם תפעול, שינוי, פיתוח, שיפור והעשרת האתר, האפליקציה והשירותים.

9.3.4   לשם איתור ומניעה של וירוסים, שימושים אסורים באתר, באפליקציה או בשירותים, איתור הונאות או הפרה אחרת של תנאי השימוש או כל דין.

9.3.5   במידה ונרשמת לקבלת דיוור מאת שורנס, נעשה שימוש בפרטים שמסרת לצרכי דיוור זה.

9.4 מסירת המידע לצדדים שלישיים

מפעם לפעם אנו עשויים לפרסם או לחלוק עם צדדים שלישיים, לרבות ספקים ומפרסמים, מידע סטטיסטי אודות השימוש באתרובשירותים. מידע זה לא יזהה משתמשים או באופן אישי.

בנוסף לאמור לעיל, אנו עשויים להעביר לצדדים שלישיים מידע אישי במקרים המפורטים להלן:

9.4.1     לשותפים שלנו ונותני שירותים אשר מסייעים לנו במתן השירותים למשתמשים;

9.4.2     במידה ונרשמת לשירותים במסגרת פוליסת ביטוח סייבר – נעביר מידע מסוים, לרבות דו"חות תקופתיים ודו"חות אירועי תקיפת סייבר, לחברת הביטוח בה רכשת את פוליסת הסייבר;

9.4.3    אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור מידע שנאסף על ידינו;

9.4.4     בכל מקרה בו אנו סבורים שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור למשתמש, לצד שלישי או לחברה;

9.4.5     במקרים של הפרת תנאי השימוש או ביצוע באתר של פעולות בניגוד לדין ו/או הנחזות כמנוגדות לדין ו/או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

9.4.6     בכל מחלוקת, תביעה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, עם החברה.

 

9.5 אבטחת מידע 

שורנס מפעילה מערכות ונהלים מקובלים לאבטחת מידע, אשר נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית ולאפשר הגנה על  המידע שהחברה אוספת. יחד עם זאת, מערכות ונהלים אלה לא מעניקים בטחון מוחלט והחברה אינה מתחייבת שמערכותיה יהיו חסינות באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהן. 

 

9.6 שמירת מידע

אנו שומרים מידע אישי לתקופה הנדרשת על מנת להגשים את מטרות השימוש המתוארות במדיניות זו, להגן או לעמוד על זכויות וטענות משפטיות של החברה, לניתוח ושיפור השירותים ובהתאם לדין החל. נתונים לא אישיים ונתונים אנונימיים סטטיסטיים עשויים להישמר על ידינו ללא הגבלה.

9.7 מימוש זכותי לעיין ולתקן את המידע אודותיי

אתה רשאי לעיין במידע אישי הנאסף בחברה אודותיך. תוכל לעשות זאת על ידי משלוח דוא"ל לכתובת: privacy@surance.io

במידה ומידע אישי אודותיך אינו מדויק או מעודכן, אנא עדכן אותנו על ידי שליחת דוא"ל בנושא.

 

9.8 דיוור שיווקי

במידה ובחרת להירשם לקבלת דיוור מאיתנו, כגון רישום לניוזלטר באתר, נשלח אליך מידע ועדכונים הכוללים הצעות שונות. הנך מאשר כי אתה מסכים לקבלת הדיוור הנ"ל באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לנו לצורך זה. אם אינך מעוניין לקבל את הדיוור כאמור, אזי תוכל בכל עת לבטל את הסכמתך בדיוור עצמו ולהסיר את עצמך מרשימת התפוצה באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת: unsubscribe@surance.io

 

10.    שונות 

10.1     שורנס שומרת לעצמה את הזכות בכל עת שהיא ומעת לעת לשנות, להשהות או להפסיק, באופן זמני או קבוע, את השירותים או כל חלק מהם, או את הגישה של המשתמש אליהם, ולשנות, להשהות או למחוק את האתר, האפליקציה וכל חלק מהם. סעיף זה לא יחול על משתמשים אשר נרשמו לשירות במסגרת פוליסת ביטוח סייבר. 

10.2    שורנס אינה מתחייבת לגישה רציפה ללא הפרעה לאתר או לאפליקציה, וגורמים רבים שמחוץ לשליטתה של שורנס עשויים להפריע לפעילותו של האתר, האפליקציה ו/או השירותים.

10.3     אם נקבע כי כל הוראה מתנאים אלו אינו בר אכיפה, אזי אותה הוראה תשונה כך שתשקף את רצון הצדדים. יתר ההוראות של תנאים אלו יישארו בתוקף מלא.

10.4    תנאים אלו אינם מקימים ואין בכוונתם להקים כל מערכת יחסים של סוכנות, שותפות, מיזם משותף, או יחסי עובד-מעביד.

10.5    המשתמש אינו רשאי להמחות הסכם זה. שורנס רשאית להמחות הסכם זה בכל עת שהוא לתאגיד היורש את זכויותיה בכל מיזוג, איחוד או רה-ארגון של שורנס. 

10.6     האתר, התוכנה, האפליקציה, השירותים ותנאים אלו וכל מחלוקת הנובעת בקשר עמם יהיו כפופים באופן בלעדי ויפורשו על פי דיניה של מדינת ישראל. הנך מסכים שכל מחלוקת כאמור תובא באופן בלעדי בפני בתי הדין המוסמכים בתל-אביב, ישראל.

10.7    משתמשים יכולים למסור לנו הודעות בדואר אלקטרוני לכתובת support@surance.io

bottom of page